De restauratie van antieke meubelen voer ik uit in nauwe samenwerking met mijn leermeester Kees Boutkan, een zeer ervaren meubelrestaurator, waar ik het ambacht geleerd heb.  

Bij het restaureren wordt zowel de constructie als de afwerking zoveel mogelijk in ere hersteld.  De restauratie wordt uitgevoerd met historische technieken. Ik streef ernaar om zoveel mogelijk traditionele materialen te gebruiken. Zoals oud hout, schroeven en originele lijmen. 

Hieronder een aantal foto's die zijn gemaakt in de werkplaats van mijn leermeester.